Skogsbruk


De fleste gårdsbrukene i gamle dager i nåtiden driver også med skogsbruk. En næring de stort sett driver med på om vinteren. Det er jo viktig og ha noe å gjøre når man ikke kan få gjort noe på jordene, og da er fiske også en beskjeftigelse en god del bønder driver med. Skogen er jo en viktig del av det daglige livet, hvor det skaffes materialer til husbygging, møbler, verktøy i gamle dager, varme og matlaging.

Litt historie

Litt historie

At skogen har hatt en viktig rolle i Norge er det ingen tvil om, det har blitt brukt til mange forskjellige formål.Ting som tjærebrenning, saltkoking og jernutvinning var avhengig av trevirke. Barken ble også brukt til å garve med, da hud og skinn.

Norge startet tidlig med eksport av trevirke, først til land som England, Tyskland, Nederland og Spania. Dette startet allerede på 1300 tallet og det var til å begynne med nordmenn som tok seg av salg og transport, med tiden tok derimot Nederland over denne virksomheten mer og mer. Da tiden kom til at jernverkene ble etablert her i landet minsket eksporten betraktelig på 1500 tallet. Man hadde da brukt for det meste av trevirket selv.Myndighetene prøvde og føre en streng skogsbrukspolitikk med eksportforbud i fra 1932 og rundt 30 år fremover. Dette for å sikre egen og Danmarks behov og hindre raseringen av den Norske skogen. Man hadde først en generalinspektør for skogene, men denne posten ble fjernet etter rundt 20 år. Det ble da prøvd med Det Eldre Generalforstamt som skulle passe på all skogdriften i landet, men heller ikke dette holdt lenge. Det som i dag styrer statlige skoger er skogsadministrasjonen som ble opprettet i 1859. Allerede tidlig på 1500 tallet kom de første vannsagene, det var da blitt etablert i områder nederst i elver og på kystområdene. Dette spredte seg så videre innover i landet og tømmerfløtingen ble effektivisert for og få tatt i bruk større områder som man kunne drive med tømmerdrift i fra.

Det var hovedsakelig bøndene selv som eide og driftet disse sagbrukene, men det var også noen lensherrer og kirker som hadde store skogsområder og hadde sagbruk.Men da reformasjonen kom gikk alt som kirken eide over til kronen, dette gjorde at kronen ble den største skog og sagbruks eier i landet. Med store avgifter og toll på skogsdrift og trelast ble bøndene sakte men sikkert drevet vekk fra denne industrien.Tidlig på 1660 tallet kom det en lov som ga byborgerne eneretten til denne form for industri og det fulgt med strenge regler på driften, var nok ikke særlig velkommen denne loven blant bøndene.Det ble ikke før i 1814 at det igjen ble tillatt at bøndene igjen kunne gjøre nytte av egen skog, dette gjorde at mange av de handelshusene som hadde drevet med skogsdriften måtte legge ned. Bøndene kjøpte da tilbake skogsområdene sine og kunne igjen ta over driften.Utviklingen innen trelast industrien har jo også vært enorm gjennom årene, dagens tømmerhogst foregår stort sett med maskiner og transporten har blitt mye enklere.

Nye innlegg

Arkiv

november 2021
M T O T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930