Norsk jordbruk

0 Comments

Det og kunne leve av det naturen har og tilby har blitt storbedrift i mange land. Jordbruket er jo da også selvfølgelig nødvendig for og kunne fø den stadig økende

Jordbrukets historie

0 Comments

Det å kunne leve av naturen har menneskene og dyrene vært avhengige av for å kunne overleve.