Norsk jordbruk


Det og kunne leve av det naturen har og tilby har blitt storbedrift i mange land. Jordbruket er jo da også selvfølgelig nødvendig for og kunne fø den stadig økende folkemengden verden rundt.

Type av jordbruk varierer mye, det er jo avhengig av lokale forhold som gjør at de forskjellige produktene kan vokse. Det som passer godt en plass er ikke nødvendig egnet for andre plasser, men med tiden har man lært seg dette bra og tilpassingen til de lokale forholdene er i dag bra.

Historie

Norsk jordbruks historie strekker seg tilbake til den yngre steinalder, man har funnet benrester etter storfe, geit, sau og hund langs kystområdene syd i Norge.Man har også funnet spor av korn i fra denne tiden. Man regner med at det var områder rundt Lista, Karmøy og Jæren som hadde de tetteste og de første bosetningene som drev med landbruk.

Men fant frem til det man kaller selvdrenerende jord og ryddet åker på disse stedene. Man ryddet også skog som ble brent og man lagde da permanente åkere for å plante sine produkter.Lett var ikke dette på den tiden, alt arbeidet ble gjort med håndmakt med hakker og spader.Men man klarte det da også, utrolig utvikling når man tenker på dagens jordbruk hvor omtrent alt blir gjort med maskiner.Denne typen jordbruk foregikk i mange år, helt frem til 1700 og 1800 tallet. Da ble det en omlegging av jordbruket med nye impulser utenifra og med nye arter de kunne dyrke.Poteten og fôrnepe kom til landet samt bedre og flere typer kornsorter, det kom også nye redskaper som forenklet arbeidet innen jordbruket. Storfe var husdyret som det var mest av i Norge på den tiden, geiter, gris og høns var det lite av på midten av 1700 tallet. Dette tok seg sakte opp i løpet av 1800 tallet og det ble stadig flere dyre arter innen jordbruket man fant god nytte av. Kostholdet endret seg jo også med tiden så jordbruket måtte innrette seg etter behovet som var ute blant kundene. Men selv om man hadde mange som høstet korn her i landet på denne tiden var det ikke nok og man måtte importere korn i fra utlandet. Det ble da på 1800 tallet innført vekst skifte mellom poteter og korn som gjorde at man fikk større avlinger. Man startet også på denne tiden med import av kunst gjødsel og kraftfor for og igjen forbedre både jordbruks produktene og kjøtt produksjonen. På bare noen få åa hadde man økt storfe produksjonen med omtrent 50 %, en stor økning på kort tid dette.

Nyere tid

Nyere tid

Jordbruket i dag har gjennomgått store endringer siden den spede starten den hadde, nå er det mye regulering og man må ha de rette skolene for og kunne drive med gårdsbruk.Antallet gårdsbruk har også endret seg mye, før var det veldig mange små bruk som mange kun hadde produksjon til eget bruk. I dag blir brukene større og større, det er da gjerne småbruk som slår seg sammen for og drive en felles produksjon.

Nye innlegg

Arkiv

september 2021
M T O T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930