Salg av produktene

0 Comments

Veldig mye av det gårdsbrukene produserer blir kjøpt opp av større lokale oppkjøpere, og de igjen sender det videre til videreforedling eller andre firmaer som har spesialisert seg på enkelte

Frukt og grønt

0 Comments

Jordbruket er en absolutt nødvendig ting vi må ha for og få mat, enten det er kjøtt av forskjellige typer eller frukt og grønt.