Seterdrift

0 Comments

Mange av gårdsbrukene i Norge hadde en seter oppe i høyden som de brukte til sommerbeite for dyrene.