Seterdrift

0 Comments

Mange av gårdsbrukene i Norge hadde en seter oppe i høyden som de brukte til sommerbeite for dyrene.

Reindrift

0 Comments

Det er ikke bare på gårdene rundt omkring i landet det drives med kjøttproduksjon, oppe i fjellene er det reinsdyr som er tingen. Reinen er jo godt egnet til å

Landbruks produkter i fra dyr

0 Comments

Jordbruk og skogbruk ligger under det som betegnes som landbruk, jordbruk igjen omfatter produksjon av jordbruksartikler, hagebruksvekster og husdyrhold.

Samarbeid mellom små gårder

0 Comments

Å drive gård i dagens økonomiske klima er ikke enkelt. Alt fra kjøttproduksjon til grønnsaksproduksjon er blitt svært sentralisert og effektivisert. Resultatet er at produsentene må levere store mengder av