Poteten

0 Comments

Produkter som vi kan dyrke her i landet har økt betraktelig i fra den spede starten av jordbruk her. Det som har vert det viktigste produktet i fra starten av

Tømmerfløting

0 Comments

Bøndenes utnyttelse av naturens ressurser har vært det viktigste momentet for og kunne overleve.