Salg av produktene

0 Comments

Veldig mye av det gårdsbrukene produserer blir kjøpt opp av større lokale oppkjøpere, og de igjen sender det videre til videreforedling eller andre firmaer som har spesialisert seg på enkelte

Frukt og grønt

0 Comments

Jordbruket er en absolutt nødvendig ting vi må ha for og få mat, enten det er kjøtt av forskjellige typer eller frukt og grønt.

Seterdrift

0 Comments

Mange av gårdsbrukene i Norge hadde en seter oppe i høyden som de brukte til sommerbeite for dyrene.

Reindrift

0 Comments

Det er ikke bare på gårdene rundt omkring i landet det drives med kjøttproduksjon, oppe i fjellene er det reinsdyr som er tingen. Reinen er jo godt egnet til å

Landbruks produkter i fra dyr

0 Comments

Jordbruk og skogbruk ligger under det som betegnes som landbruk, jordbruk igjen omfatter produksjon av jordbruksartikler, hagebruksvekster og husdyrhold.

Samarbeid mellom små gårder

0 Comments

Å drive gård i dagens økonomiske klima er ikke enkelt. Alt fra kjøttproduksjon til grønnsaksproduksjon er blitt svært sentralisert og effektivisert. Resultatet er at produsentene må levere store mengder av

Poteten

0 Comments

Produkter som vi kan dyrke her i landet har økt betraktelig i fra den spede starten av jordbruk her. Det som har vert det viktigste produktet i fra starten av

Tømmerfløting

0 Comments

Bøndenes utnyttelse av naturens ressurser har vært det viktigste momentet for og kunne overleve.

Skogsbruk

0 Comments

De fleste gårdsbrukene i gamle dager i nåtiden driver også med skogsbruk. En næring de stort sett driver med på om vinteren. Det er jo viktig og ha noe å

Jordbruk i gamle dager

0 Comments

Det og drive med jordbruk i gamle dager var ikke lett. Det var mye tungt arbeid som ble gjort med håndmakt. Det ble en del lettere når man begynte å