Energi og klimatiltak i landbruket

Hvam videregående skole skal utvikles som et modell- og demonstrasjonsbruk for et energieffektivt landbruk med mindre klimautslipp pr produsert enhet. På Hvam skal forskning, undervisning og praktisk landbruk møtes. Tidligere prosjektledere ;

  • Lars Martin Julseth januar 2010 - juni 2013
  • Åsmund Langeland juli 2013 - des 2913

Prosjektet er avsluttet, og videreført som en del av den ordinære undervisningen ved Hvam videregående skole, fagskolen  og tidligere Romerike landbruksrådgiving, nå Norsk landbruksrådgiving Øst.

 

 


 

Beiting, klima og bærekraft – Seminar med Alan Savory på Litteraturhuset 28. mai
14.05.2014
SLF inviterer til seminar om helhetlig beitebruk med Alan Savory 28. mai. Arrangementet er et ledd i faglige aktiviteter under landbrukets miljø- og klimaprogram og invitasjonen skjer i samarbeid med Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.
Les mer »


Klimasmart landbruk
15.10.2013
Lengre vekstsesong, men ikke nødvendigvis bedre vekstvilkår kan bli resultatet for Østlandet om nyere klimaprognoser slår til.
Les mer »


Klimasmart landbruk - hva er det?
08.10.2013
Klimasmart landbruk - hva betyr det for korn- og planteproduksjon på Østlandet? Bli med på fagdag 15. oktober på Grønt Fagsenter Hvam.
Les mer »


Hvam vgs er Miljøfyrtårn
26.06.2013
Som den første videregående skole i Akershus er nå Hvam vgs sertifisert som Miljøfyrtårn. Prosjektleder Lars Martin Julseth har vært sentral i dette arbeidet.
Les mer »


Villere og våtere - agronomi og energi
30.01.2013
Kurset på landbrukshelga med dette spenstige navnet tok for seg landbrukets klimautfordringer i bred forstand. Tilbakemeldingene fra deltakerne var entydig positiv.
Les mer »