Ressurssenteret for eldre landbruksbygg tilbyr rådgivning innen temaet istandsettelse og bruk/ny bruk av eldre landbruksbygninger. Prosjektet ble startet av Akershus bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole. Prosjektet er nå avsluttet, og inngår i Akershus bygningsvernsenter. 

 Dette får brukerne av oss:
  • En sparringspartner på næringsutvikling og ny bruk, særlig informasjon om muligheter for tilleggsnæring i landbruket knyttet opp mot istandsetting av gamle hus. Senteret vil også kunne formidle kontakt mellom leverandører av varer og tjenester og markedet knyttet til dette.
  • Veiledning på istandsetting av eldre landbruksbygninger, og råd om tilpasning av nye bygninger i tun.
  • Veiledning på finansieringsordninger og tilskudd.
  • Tilgang til nettverk og informasjon om kurs
 
Vi tilbyr også:
  •  Kurs/foredrag/presentasjoner innenfor temaene: potensiale for næringsutvikling og ny bruk av eldre landbruksbebyggelse, istandsettelse, finansieringsordninger etc
Ta kontakt med Akershus bygningsvernsenter ang kurs eller befaring på facebook:https://www.facebook.com/ressurssenteret/

Eller via deres hjemmeside http://mia.no/akershusbygningsvernsenter

 
 
 
 
 

 

Kurs innen tradisjonshåndverk og bygningsvern
13.07.2016
Akershus bygningsvernsenter inviterer håndverkere på kurs høsten 2016/vinteren 2017
Les mer »


Ressurssenteret inngår i Akershus bygningsvernsenter
13.07.2016
Akershus fylkeskommune har vedtatt å videreføre to vellykkede prosjekter som Akershus bygningsvernsenter
Les mer »


Kurs i vindusrestaurering 5. april
23.02.2016
Har du eldre vinduer du vil ta vare på? Da er det mulig å få kyndig hjelp.
Les mer »


Ressurssenteret for eldre landbruksbygg
26.05.2015
Prosjektleder Margret Lie Wessel arbeider for å sikre Ressurssenteret varig drift. I tillegg er det fortsatt mange bønder som skal besøkes.
Les mer »


Nyhetsbrev fra ressurssenteret
14.10.2014
Vi har hatt 9 befaringer i september, antallet for oktober får du i neste nyhetsbrev. I tillegg til bygningsvernskongressen 3 september, gikk vindusrestaureringskurset videre. Elevene var svært fornøyd i høst også.
Les mer »