I samarbeid med lokale birøkterlag arrangerer vi ulike kurs i birøkt.

Det arbeides også for å etablere et eget slyngerom i tilknytning til Hvam. Slyngerommet skal brukes til  kurs og til utleie for mindre birøktere.

Kontaktperson;  Rune Johannesen