Satsingsområder

Initiering og drifting av utviklingsprosjekter skal bidra til å dreie landbruksnæringa inn i en positiv utviklingsretning.

 

Satsningsområdene til Hvam Agroutvikling utvikles i et samarbeid med offentlige etater, landbruksorganisasjoner og utdannings- og forskningsmiljøer. Samarbeidet med disse viderutvikles og formaliseres gjennom konkrete tiltak.

 

Kontaktperson

Liv Marit Strupstad mobil 950 31 364