Etter- og videreutdanning

Innenfor landbruks-  og andre bygdenæringer skjer det en rask utvikling, og det er et stadig behov for oppdateringer gjennom etter- og videreutdanning.

Hvam vgs samarbeider med næringa om etter- og videreutdanningstilbud, og vi tilbyr
  • Kortere fagkurs
  • Voksenagronom, med planlagt oppstart høsten 2017

Les mer om tilbudene og søknadsfrister på Hvam vgs sine nettsider.

I samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr vi fagskoleutdanningen innenfor

  • Planteproduksjon og driftsledelse
  • Natur- og kulturbasert entreprenørskap
  • Økologisk landbruk (med forbehold om godkjenning)

Ny oppstart for alle studier er høsten 2017. Les mer om søknadsfrister,  opptak og innhold på Hvam vgs sine nettsider. 

              

Agronomutdanning for voksne
26.01.2017
Nå blir det mulighet for å ta agronomutdanning for voksne på Hvam vgs. Utdanningen gjennomføres i løpet av 2 år, med undervisning onsdag kveld og med praksis ca 1 lørdag i måneden.
Les mer »


    
              

Opptak til fagskolen høsten 2017
26.01.2017
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam vgs tar opp nye studenter høsten 2017. Ordinær søknadsfrist 15. april 2017
Les mer »


    
              

Landbrukskurs for voksne
14.12.2015
Nytt kurs starter opp 6. januar kl 18.00, Hvam vgs. Det er fortsatt mulig å melde seg på!
Les mer »


    
              

Fagkurs på Hvam vgs høsten 2015
25.06.2015
Ønsker du et kortere fagkurs eller Landbrukskurs for voksne? På Hvam er det flere muligheter neste skoleår.
Les mer »


    
              

Fagskoleutdanning innen entreprenørskap på Hvam
20.04.2015
Landets første fagskoletilbud innen entreprenørskap starter på Hvam høsten 2015. Akershus fylkeskommune, Fagskolen Innlandet og Hvam vgs samarbeider om å gi dette unike tilbudet.
Les mer »