Om Hvam Agroutvikling

Hvam Agroutvikling er en avdeling under  Hvam videregående skole som arbeider med skole- og næringsutvikling innenfor landbruksområdet. I dette arbeidet samarbeider vi med skolens øvrige ansatte, offentlige etater og næringens organisasjoner.

Som prosjekt startet vi i juni 2008 og ble avsluttet 31.12.2010. Akershus Fylkeskommune vedtok da å videreføre arbeidet som en egen enhet (Hvam Agroutvikling)  under Hvam videregående skole. 

Vi utvikler og drifter også fagskoletilbud innenfor landbruksområdet. Disse er lagt under Fagskolen Innlandet, studiested Hvam vgs. Les mer om våre fagskoletilbud på Hvam vgs sine nettsider; http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/

 

Hvam Agroutvikling skal;

- ivareta fylkeskommunens oppgaver innen rerkuttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

- være et senter for utvikling og gjennomføring av kompetanse- og utviklingsprosjekter

Vi har våre kontorer ved Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad, avdelingsleder

 


 

 

              

620 bønder og andre på kurs og fagdager i 2012
13.03.2013
Sammen med våre samarbeidspartnere hadde Hvam vgs/Hvam Agroutvikling kurs og fagdager for 620 bønder og andre i løpet av 2012.
Les mer »


    
              

Flere samarbeidspartnere i kontorfellesskapet
12.06.2012
Inn på tunet Akershus SA og Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold er samlokalisert med Hvam Agroutvikling
Les mer »


    
              

Årsrapport 2011 for Hvam Agroutvikling
27.03.2012
Hvam Agroutvikling er nå ferdig med sitt første ordinære driftsår under Akershus fylkeskommune og Hvam vgs. Alle gjennomførte tiltak skjer i samarbeid med fag- og næringsorganisasjoner i landbruket.
Les mer »


    
              

God Jul og Godt Nytt År
22.12.2011
Vi ønsker dere alle en fredfull julehelg og et Godt Nytt År.
Les mer »


    
              

Vi ønsker dere en riktig god jul!
21.12.2010
Vi i Agro Utvikling starter juleferien onsdag 22. desember kl. 12.00. Mandag 3. januar er vi tilbake. Vi minner om at fristen for påmelding til Landbrukshelga er utsatt til 10. januar. Meld deg på via våre nettsider!