Innovasjon og entreprenørskap

Landbruksnæringa står ovenfor store utfordringer, og for mange er det behov for å ta noen nye grep

Gjennom kurs, etterutdanning og rådgivning skal bønder og andre bli godt skolert slik at de kan etablere og utvikle egne foretak.

Fagskoletilbudet "Natur- og kulturbasert entreprenørskap" inngår som en viktig del av vår satsing.

Les mer om fagskolen og våre andre utdanningstilbud på nettsidene til Hvam vgs

Kontaktpersoner:

Liv Marit Strupstad, avdelingsleder, kontaktperson fagskoletilbud innen økologisk landbruk og voksenagronom

Sissel Nordlund, teamleder fagskolestudiet innen entreprenørskap

Espen Aasvangen, teamleder fagskolestudiet innen planteproduksjon og driftsledelse

Gerd Hertzenberg, øvrig voksenopplæring og kortere fagkurs


 

              

Nyskapingskonferanse 20.oktober 2016
15.09.2016
Nyskapingskonferansen i Akershus finner sted på Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Årets tema er mat og reiseliv.
Les mer »


    
              

Næringsseminar på Brød & Cirkus
07.09.2016
Matfestivalen Brød & Cirkus inviterer til næringsseminar 22. september, Nes kulturhus
Les mer »


    
              

Nyskapingskonferanse , Kringler gård 10. november
22.10.2015
Er det bonde eller tenker å bli? Eller på annen måte interessert i landbruk? Da kan nyskapingskonferansen i Oslo og Akershus være noe for deg.
Les mer »


    
              

Matfestivalen Brød & Cirkus 17.- 19.september
26.05.2015
Vil du selge dine produkter på årets Brød & Cirkus? Da er tida inne for å melde deg på nå!
Les mer »


    
              

Hvordan lage en god salgsutstilling?
30.04.2015
"Lokalmat til Torgs" arrangerer workshop for lokale produsenter som vil bli enda bedre sin markedsføring.
Les mer »