Akershus fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Ordningen finansieries av avtalemidler som framforhandles mellom partene i jordbruksavtalen.

Midlene lyses ut èn gang pr år med en årlig søknadsfrist, og det er Fylkesutvalget som vedtar fordelingen av midlene. Hvam Agroutvikling har sekretariatsansvaret, og næringsorganisasjonene inviteres til å gi  innspill før innstillingen sendes fylkesutvalget for sluttbehandling.

Midlene skal bidra til rekruttering og utdanning av bønder og skogeiere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Prioriterte områder vil være

  • tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
  • prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering i landbruksnæringa
  • tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til naturbrukslinjene

I Akershus prioriterer vi ikke nasjonale prosjekter og studieturer. Det gis heller ikke støtte til enkeltpersoner.

Søknads- og rapporteringsskjema hentes på nettsidene til Akershus fylkeskommune under Tilskudd og støtteordninger;   http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg . Hun treffes mandag, tirsdag og onsdag på tlf  911 23 821 


 

              

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
04.04.2017
Akershus fylkeskommune lyser ut midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
Les mer »


    
              

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbuket
26.02.2016
Akershus fylkeskommune lyser ut midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
Les mer »


    
              

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving 2015
05.03.2015
Akershus fylkeskommune lyser nå ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 25.mars
Les mer »


    
              

Akersus fylkeskommunen har vedtatt støtte til ulike rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket
06.05.2014
Fylkesutvalget tildelte i møte den 5. mai kr 801 700 i tilskudd til 13 ulike rekrutterings- og kompetansetiltak. Støtten er gitt både til kortere fagkurs og til formell fagutdanning i landbruket.
Les mer »


    
              

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving 2014
21.02.2014
Akershus fylkeskommune har blitt tildelt midler til gjennomføring av tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 19.mars 2014.
Les mer »