Stilhistorie og teknologi

8.-10.september 2016, Follo museum

Akershus bygningsvernsenter arrangerer kurs i Stilhistorie og teknologi- Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktiske håndverksteknikker.  

Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr

Kurset inngår i en serierekke på totalt 9 kurs i løpet av høsten 2016 / vinteren 2017.

Mer informasjon om hele kursserien kan du lese på deres fb-sider; 

https://www.facebook.com/ressurssenteret/?fref=ts