Restaurering av vinduer

9.-11. mars 2017, Hvam vgs

Akershus bygningsvernsenter arrangerer kurs i restuarering av viduer - glassarbeid, kitting, trereperasjoner, overflatebehadnling.

Instruktør: Per-Willy Færgestad.

 Kurset inngår i en serierekke på totalt 9 kurs i løpet av høsten 2016 / vinteren 2017.

Mer om hele kukrsserien finner du på fb-sider til Akershus bygningsvernsenter; https://www.facebook.com/ressurssenteret/?fref=ts