Restaurering av dører

2. - 4. februar 2017, Hvam vgs

Akershus bygnignsvernsenter arrangerer kurs i istandsetting av fyllingsdør. Stilutvikling og konstruksjoner.

Instruktør: Per-Willy Færgestad

Kurset inngår i en serierekke på totalt 9 kurs i løpet av høsten 2016 / vinteren 2017.

Mer informasjon om hele kursserien kan du lese på deres fb-sider; 

https://www.facebook.com/ressurssenteret/?fref=ts