Autorisasjons-kurs plantevern, fornyingskurs

Oppstart 13.april 2016, Grønt fagsenter Hvam

 

 

 

 

Lærer: Fra Norsk landbruksrådgiving Øst
Sted: Hvam videregående skole /Grønt Fagsenter Hvam
Varighet: 7 timer
Tidspunkt: 13.april kl 09.00-15.00 og 20.april kl 19.00-21.00
Innhold: Integrert plantevern , regelverket og etiketten, helse og miljø.
Arrangør: Hvam vgs
Kursavgift: Kr 1 455  + bøker
Påmelding: Gerd R Hertzenberg. Tlf 91123821 eller på e post gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no

Frist for påmelding:30.mars 2016 - Maks 40 deltakere. Førstemann til mølla - prinsippet gjelder.

Siste nytt fra Mattilsynet;

Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på deres  nettsider

Iinformasjon på nettsider til Hvam vgs