Fagskole innen entreprenørskap på Hvam

Søknadsfrist 10.juni

Nytt og spennende fagskoletilbud innen entreprenørskap i landbruket starter opp i løpet av september 2015. Studiet er samlingsbasert og næringsretta, og foregår på deltid over 2 år. Målgruppa er bønder/kommende bønder og rådgivningstjenesten i landbruket. Vil du lære mer om hvordan du utvikler gode ideer til framtidsretta næring, enten på egen gård eller som rådgiver, er studiet aktuelt for deg.

Felles diskusjoner, fagturer, gardsbesøk, nettverksbygging, kunnskap om potensielle næringer og markedsforståelse er viktig kjerneaktiviteter og -temaer i studiet.

Mer informasjon finner du på www.hvam.vgs.no under fagskole; Natur- og kulturbasert entreprenørskap.

Søknadsfrist 10.juni. Kommer søkandsfristen for brått på, så ta kontakt.

Kontaktperson liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no