Masseforflytningsmaskiner

Oppstart 19.januar 2016, Hvam vgs

Lærer: Thore Westrum
Sted: Hvam videregående skole
Varighet: 40 timer
Tidspunkt: Start 19.januar 2016, kl 18.00 
Innhold: Sertifisert opplæring som inneholder forskrifter, bruksområder, konstruksjon og virkemåte, sikkerhet og dokumentasjon.
Sertifisert instruktør som godkjenner 40 timers praksis i bedrift med fadder.
Ordningen dokumenteres med kontrakt.
Arrangør: Hvam vgs
Kursavgift: Kr 5000,00 + bøker
Påmelding: Gerd R Hertzenberg. Tlf 91123821 eller på e-post gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no

Frist for påmelding: 05.januar 2016

Se også Hvam vgs sine hjemmesider