Fagtur Inn på tunet

4.september 2014, Løten i Hedmark

Er du godt i gang som Inn på tunet – bonde? Eller har du en  idè om å etablere et Inn på tunet – tilbud? 

Vi gjentar fjorårets suksess med fagtur, men i år snur vi nesa nordover til Løten i Hedmark. På gårdene  møter vi godt etablerte Inn på tunet – tilbydere som vi dele av sin kunnskap og erfaring med oss. 

Her besøker vi Inn på tunet - gård og får informasjon om tilbudene til Ingrid Lekve og Jon Kalrsen på http://www.mattisrud.com/

og til Ingunn Sigstad Moen på Lillehov gård

Fullstendig program og informasjon om påmelding her

Påmeldingsfrist 19. august