Skogkveld tynning

4. juni kl. 18.00, Fet

Skogeiere i Fet ønskes velkommen til en skogfaglig vandring som avsluttes med skogskaffe . 

Vi oppsøker aktuelle felt der Arild Lindberget fra Stora Enso, Håvard Midtskogen, Aktivt Skogbruk-instruktør, Lars Kjuus, Romerike landbruksrådgivning og Jon Arne Kongtorp, skogbrukssjef i Fet, vil ta for seg temaer som;

 

-Hvorfor tynne ? Hvor og på hvilket tidspunkt bør en tynne, økonomi ved tynning, driftsteknikk med mer.

Program med kart her