Landbrukskurs for voksne

Oppstart 6. januar 2016, Hvam vgs

 Hvam videregående skole har også i 2016 som mål å gjennomføre landbrukskurs for voksne. Kurset dekker de fagområdene som vi mener er mest aktuelle for potensielle deltakere fra Akershus. Målgruppa er først og fremst yngre bønder og andre som ønsker utdanning innen landbruket. Kurset har et redusert fagområde i forhold til full agronomutdannelse.

Undervisninga vil bli lagt opp med en fast kveld pr. uke (4 timer pr. kveld) og en lørdag i måneden (6 timer pr. dag).

De fagområdene vi vil tilby er:

Økonomi  70 t
Planteproduksjon 75 t
Teknikk 29 t
Skogbruk 26 t

 

Mer informasjon på Hvam vgs sine hjemmesider