Motorsagkurs, HMS i skogen

Oppstart: 5. april 2016, Hvam vgs

Lærer: Steinar Damhaug
Sted: Hvam videregående skole

Varighet: 12 timer
Innhold: Stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet, praktisk bruk.
Arrangør: Hvam vgs.
Kursavgift: Kr 3000,00
Påmelding: Gerd R Hertzenberg. Tlf 91123821 eller på e-post gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no innen 13.10.2015
Mål: Lære sikker og effektiv bruk av motorsaga.

Tidspunkt: 05.04. 07.04. og 09.04

Mer info på   Hvam vgs sine hjemmesider