Din skog - dine muligheter

25.-26. januar, Hurdalsjøen Hotell

Kurset "Din skog - dine muligheter" gjennomføres som ett av 14 fagkurs på Landbrukshelga.  Kurset sikter mot nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk, og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært lite aktiv i sin forvalterrolle.

Påmeldingsfrist 10. januar

Innhold;

  • Skogbruksplan, et verktøy for en aktiv forvaltning av skogen
  • Skogens utviklingsfaser og skogbehandling
  • Tømmeromsetning
  • Skogfond

Mer info om kurset her

Påmelding og  mer informasjon om Landbrukshelga finner du her