KSL - kurs Inn på tunet

12. mars og 2.april, Hvam vgs

Landbrukets HMS-tjeneste gjennomfører nytt 2-dagers KSL - kurs Inn på tunet 12. mars og 2. april på  Hvam. KUrset går på dagtid, med oppstart kl 09.00

Påmelding innen 6. mars til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no eller til Landbrukets HMS-tjeneste på deres nettsider

Hovedtema for IPT kurset:

  • Motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL
  • Etikk og moral
  • Finne frem i krav og lovverk
  • Kartlegging – risikovurdering – tiltaksplan
  • Egenrevisjon – gode rutiner

Omfang:
2 kursdager, til sammen 12 timer. Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium, hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL

Deltakeravgift som betales til landbrukets HMS-tjeneste.

Les mer her; www.lhms.no/kurs/detalj/inn-pa-tunet