Fagtur Inn på tunet til Vestfold

7. november 2013

Er du godt i gang som Inn på tunet – bonde? Eller har du en  idè om å etablere et Inn på tunet – tilbud?  Eller arbeider du i en organisasjon som ønsker å benytte et Inn på tunet  - tilbyd?

Da kan du bli med på vår fagtur  til Sandefjord og Larvik 7 november. Vi besøker 3 Inn på tunet - bønder som alle har ulike tilbud. Påmelding innen 21. oktober. Les hele programmet og mer info om Inn på tunet - bøndene og påmelding i artikkelen her