Vindusrestaureringskurs

2. og 3. november 2013

Det planlegges nytt kurs i vindusrestaurering i løpet av november 2013.

Kursleder er Victoria Brand.

Deltakeravgift kr 1.200,- 

Kontaktperson og påmelding til Tove Elise Ihler