KSL kurs for Inn på tunet

30. oktober og 19. november 2013, Hvam vgs

KSL kurset Inn på tunet gjennomføres av Landbrukets HMS-tjeneste. Kurset bidrar til at tilbyderne;

  • Får god kjennskap til helheten og sammenhengen i kvalitetssystemet for Inn på tunet
  • Kan bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy på gården og i IPT-tilbudet
  • Kan gjennomføre egenrevisjon og utarbeide tiltaksplan
  • Har innsikt i forhold til etiske og moralske utfordringer ved egne tilbud
  • Kan vurdere sin egen rolle i tilbudet

Kursleder: Linn Guvåg Thorud, HMS-rådgiver i Landbrukets HMS-tjeneste

Påmelding innen 23. oktober 2013 til  liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no

Fullstendig kursinvitasjon her