Klimasmart landbruk på Østlandet - hva er det?

15. oktober, Grønt fagsenter Hvam

Hvordan drive korn- og planteproduksjon på Østlandet i et våtere og villere klima?Klimasmart landruk - hva betyr det for korn- og plantedyrking på østladnet?  Dette og mer til vil vi ta for oss på seminaret som  arrangeres av Lavenergiprosjektet og prosjekteierne sammen med Bioforsk.  

Mer om programmet og påmelding finner du på netttsidene til Romerike landbruksrådgiving

Kontaktperson for arrangementet:
Åsmund Langeland
Tel: 90843207
asmund.langeland@lr.no