Knoppskyting fra fast grunn

17. juni 2013, Nes kulturhus

Som en videreføring av næringsseminar 4. juni inviteres det  til jobbing i arbeidsgrupper for å utvikle og vurdere gjennomføring av 3 initierte idéer;

- «Den gyldne landeveg»
- Kolonihagehus og hageparseller
- Lokal mat/lokalt salg

Velkommen til oppstartmøte for arbeidsgruppene 
17. juni kl. 19 i Nes Kulturhus, Kulturkaféen

Invitasjon