Pusterom i Oslo og Akers HUSENE

10. juni 2013, Peisestua Hvam vgs

Nettverksmøte for deg som tenker på å starte med overnatting og/eller opplevelser i & rundt eldre landbruksbygninger. Men også for deg som har startet allerede, og vil få inspirasjon og nyttige kontakter!

Meld deg på innen 30. mai til tove.elise.ihler@hvam.vgs.no