Grendeskogkveld i Blaker

4. april 2013 kl 18.00, Anningsrudvegen, 200 m vest for Toreid

Vi oppsøker felt der Håvard Mitskogen, AS-instruktør og Vebjørn Pollen, skogbrukssjef, tar for seg temaer som

  • rikitg tidspunkt og øonomi ved ugnskogpleie
  • tetthet og valg av tresalg ved foryngelse

Mer om programmet her