Aktiv bruk av skogfond

11.juni i Fet rådhus

TEMA: Pengene i skogen og aktiv bruk av skogfond

11. juni kl 18.00, Fet rådhus

Lars Kjuus, Romerike Landbruksrådgiving og Andreas B Thaule, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen  vil ta for seg tema som økonomisk planlegging og aktiv bruk av skogfondsordningen.

Fagkvelden er en oppfølging av vårens to grendeskogkvelder i Blaker og Fet., og en skogdag i Gjerdurm.

Program