Grendeskogkveld Fet

11.april 2013 kl 18.00, Råmyra i Fet, vis a vis Råsokveien/Foss slipeskive

TEMA: UNGSKOGPLEIE OG FORYNGELSE

Skogeiere i Fet ønskes velkommen til en skogfaglig vandring som avluttes med skogskaffe og en prat rundt bålet.

Vi oppsøker aktuelle felt der Håvard Midtskogen, AS-instuktør og Jon Arne Kongstorp, skogbrukssjef,tar for seg aktuelle tema som;

  • Riktig tidspunkt og økonomi ved ungskogpleie
  • Tetthet og valg av treslag ved foryngelse

Les mer om programmet her

Tilsvarende grendeskogkveld er gjennomført i Blaker med 24 deltakere. Du kan lese mer om denne på nettsidene til Skogselskapet