Autorisasjons-kurs plantevern, førstegangskurs

Oppstart 9.mars 2016, Hvam vgs og Grønt Fagssenter Hvam

Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning og Hvam vgs
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam
Varighet: 20 timer
Tidspunkt: 9.mars, 16.mars og 6.april  kl 09.00-15.00
Innhold: 12 timer teori, 7 timer praksis + eksamen
Kursavgift: Kr 2.585,- + bøker
Påmelding: Gerd R Hertzenberg. Tlf 91123821 eller på e-post gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no

Frist for påmelding: 24.02.2016

Maks 40 deltakere

 

Mer informasjon på nettsider til Hvam vgs