Materialdager med Jon Godal

6.-7. november 2012, Eidsvoll og Nes

Har du et restaureringsprosjekt, er låveeier som vil tilpasse låven til ny bruk, håndverker eller byråkrat?  Benytt muligheten til å  lære av Jon Godal om materialvalg og materialkvalitet.

 Les mer om fagdagen her