Fagtur Inn på tunet - Demens

25.juni i Asker og Bærum

Det er behov for dagtilbud for demente, og Inn på tunet er en god arena hvor miljø og aktivitet gir hverdagen struktur og mestringsfølelse. Tilbydere og kommuner i Oslo og Akershus inviteres derfor på fagtur der vi besøker 2 gardsbruk i Asker og Bærun som har utviklet gode tilbud.

Påmelding innen 20 juni til

liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no  eller tonje@innpaatunetakershus.no

Fullstendig program og mer informasjon her