Fagtur til Borgeby

26. - 28. juni, Borgeby i Sverige

Meld deg på til årets Borgeby Fältdagar med vår fagtur fra 26. til 28. Juni.  Årets hovedtema er energi i landbruket med bl.a vind, sol og biogass. I  tillegg legger vi opp til gårdsbesøk.

Lavenergiprosjektet  arrangerer i år  fagtur til Borgeby sammen med Romerike landbruksrådgiving og Akershus Bondelag.

Les mer her

Påmelding innen 15. mai  til Romerike landbruksrådgiving, Akershus Bondelag eller Hvam Agroutvikling.

Begrenset antall