Praktisk vedlikeholdsdag for eiere av eldre landbruksbygg

27.mars, Follo

 

Ressurssenter for eldre landbruksbygninger er et prosjekt i Oslo & Akershus som eies av Akershus Bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v/ Hvam Agroutvikling. Prosjektet har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Senteret gir gratis rådgiving om istandsettelse, næringsutvikling og finansieringsordningere for eldre landbruksbygg.

I tillegg til gjennomføring av kursdager og kvelder reiser vi ut på befaringer til eiere som kontakter oss. For påmelding til kurs eller avtale om befaring, send e-post til: tove.elise.ihler@hvam.vgs.no

  27. mars setter vi fokus på at det er billigere å forebygge – praktisk vedlikehold av eldre landbruksbygninger.