Kvalitetssikring av Inn på tunet - tjenester

14. mars hos Fylkesmannen, Tordenskioldsgt.12, Oslo

Standard 11 "Inn på tunet - kvalitet og trygghet" gjør det enklere for Inn på tunet-tilbydere å få på plass kvalitetssikringssystem for Inn på tunet og dermed legge et godt grunnlag for godkjenning. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr et 12-timers kurs som gjennomføres over 2 dager (heldagskurs).

Påmeldingensfrist er utsatt til 8.mars 2012 til Liv Marit Strupstad

Mer info om innhold og kurset finner du her