Autorisasjonskurs plantevern første gangs kurs

7. mars 2012, Hvam vgs

Lærer: Fra Forsøksringen Romerike og Hvam vgs
Sted: Hvam videregående skole
Varighet: 20 timer
Tidspunkt: 7., 14. og 21. mars 2012 kl 9.00-15.00.
Arrangør: Hvam vgs
Kursavgift: Kr 2200,00 + bøker
Mer informasjon på Hvam vgs sine hjemmesider