Skolekonferanse - Bruk av alternative opplæringsarenaer

17. november kl. 09.00,Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Bakgrunnen for konferansen er muilgheter og begrensinger ved bruk av alternative opplæringsarenaer i skole. Her vil vi bl.a. sette fokus på hvordan gården kan brukes som en viktig arena for gjennomføring av slike tilbud - og både skoleledere og IPT-bønder vil dele av sine erfaringer.

NB!! Konferansen har vekket så stor interesse at arrangementet nå må flyttes til større lokale. Nytt sted er Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Påmelding og fullstendig program hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kontaktperson:Rune Johannesen