KSL - kurset Inn på tunet - kvalitet og trygghet

27. oktober kl. 18.30 i Oslo, FMLAs lokaler i Tordenskioldsgt 12

Landbrukets HMS-tjeneste gjenomførerer sitt 2. kurs i Akershus og Oslo som kveldskurs. Kurset vil gå over 4 kvelder, med oppstart 27.oktober. Kursleder er Linn Guvåg Thorud, Landbrukets HMS-tjeneste.

Alle Inn på tunet - bønder skal nå etterfølge KSL - standarden, og etter gjennomført kurs skal deltakerne bl.a. kunne  bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy på sin gård.Kurset skal gjøre deltageren godt kjent med de ulike delene av kvalitetssystemet for IPT, samt sammenhengen mellom disse. Kurset skal ta for seg det spesielle ved å være IPT-tilbyder – utover den grunnleggende KSL-standarden. Mer informasjon og påmelding her.