Bedriftsbesøk CTC Ferrofil - varmeløsninger for bolig og gardsbruk

28. april kl 17. CTC Ferrofil, Runnibakken 7, Årnes

Er du interessert i varmeløsninger med vannbåren varme? Bli med på bedriftsbesøk til CTC Ferrofil på Årnes. Vi får blant annet se moderne løsninger med solvarme, vedfyr, varmepumper og kombinasjoner.

Påmelding innen fredag 15. april til:

Hvam Agro Utvikling v/ Lars Martin Julseth, e-post: larsmartin@agroutvikling.no, tlf : 970 65 846