Søknadsfrist - tilskuddsmidler til kompetanseheving m.m.

31.05.2011, Hvam Agro Utvikling

Søknader om tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket må være sendt til Hvam Agro utvikling. Les mer om ordningen på våre nettsider under aktulet