Bonden som bedriftsleder

7. mars kl. 18.00 - 21.00, Hvam vgs

 Kveld 2. Tema: Skatteregnskapet og min økonomiske virkelighet

Sted:   Hvam Videregående             Tid: Mandag 7. mars. 18.30 – 21.30
Foredragsholdere: Jens Kristian Nyerrød, Lars Kjuus
·         Hvordan forstå mitt skatteregnskap
·         Hva tjener jeg egentlig (driftsregnskap), oppbygging av verdier.
·         Hvordan er min økonomiske situasjon. Privatforbruk
·         Ta med egen regnskap og gjøre en øvelse på å forstå det

Romerike Landbruksrådgiving arrangerer kurset i samarbeid med Agro Utvikling, Vorma Økonomi og Regnskap og Akershus Bondelag

Kursavgift: 300,- pr kurskveld.  Enkel servering

Kontaktperson: Lars Kjuus, Romerike Landbruksrådgiving tlf 63 94 45 30