Samhandlingsreformen med grønne verdier

Olavsgaard Hotell 15. og 16. februar 2011, Skedsmo

Grønne tjenester kan bidra til å løse noen av framtidas helse - og omsorgsbehov. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs/Agro Utvikling inviterer derfor kommunene til Inspirasjons- og fagdager. Bakgrunnen for dagene er Samhandlingsreformen, Omsorgsplan 2015 og arbeidet med Inn på tunet.

Mer informasjon og påmelding på  Fylkesmannens nettsider